Förändrad livsstil, förändrad måltid

Dagens samhälle har genomgått en kraftig förändring gällande folks matvanor. Vad folk konsumerar, på vilka tider, var någonstans och vad det får kosta är förhållanden som har påverkats mycket av konjunkturen och demografiska omstrukturering av levnadsmönster. Folk är idag generellt sätt mer benägna att låta maten kosta mer, men ta mindre tid att tillreda. En följd av det här är ett utbud i butiker och i restaurangväg som varit otänkbart för bara tio år sedan. GI-snabbmat, tacotruckar, närproducerat kött och en uppsjö av gluten- och laktosfria alternativ efterfrågas idag främst av konsumenter i storstädsregionerna, men trenderna är på väg ut på landsbygden. Mat idag ska inte bara vara ekologisk och smaka som i New York – den ska även gå att äta hemma i det egna köket. En anledning till att konsumenterna har kunnat ställa fler krav är att kraven även har bemötts av branschen.

Matkassen en räddare i nöden

Att fler och fler efterfrågade innovativa lösningar till att försöka balansera livspusslet med jobb, kost, barn och träning ledde till att matkassetjänsten gjorde entré. En matkasse till dörren är på många vis en framtidslösning, som uttänkt av någon futuristisk hemmafru på femtiotalet. Hem till din egen ytterdörr kommer färdigpreparerade ingredienser och ett recept, och det enda som återstår för dig är att foga samman beståndsdelarna. På femton minuter har du en måltid som är så nära ett hemlagat mål du kan komma utan att faktiskt vara där.

Matkassetjänsten är faktiskt en svensk uppfinning, som senare har spritt sig till flera länder i Europa och Nordamerika. I USA har det snabbt blivit väldigt populärt, och en trendanalytiker i New York menar att mat är den sista beståndsdelen av våra dagliga liv som fortfarande är analog. Med matkassen var det alltså dags att ta in matvaran i den digitala sfären. Det är genvägen mellan hemlagad mat, halvfabrikat och att äta ute. Kanske är matkassen den konkreta och slutgiltiga förkroppslingen av den digitala sfären – den verkliga vägen mellan ande och materia. Men den riktiga framtidslösningen är här först när matkassetjänsten även kan plocka undan disken efter avslutad måltid.